Ovim projektom želimo...

Ovim projektom želimo...

U sklopu projekta Gimnazija 100+ želimo unaprijediti ishode učenja u području matematike i prirodoslovlja (kemije, biologije i fizike), omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija, osigurati veću uspješnost na ispitima državne mature i uspješan nastavak obrazovanja.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Aktivnosti projekta su razvijanje novih fakultativnih programa iz matematike, kemije, biologije i fizike, edukacija nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja za izradu kurikuluma i definiranje ishoda učenja, primjenu novih IKT i izradu digitalnih nastavnih materijala, primjenu suvremenih strategija učenja i poučavanja, posjet primjerima dobre prakse za modernizaciju gimnazijskih kurikuluma, izrada nastavnih materija za učenike i priručnika za nastavnike za fakultativne programe iz matematike, kemije, biologije i fizike, osigurati vidljivost projekta putem tiskanih i elektronskih informativnih sadržaja, konferencije za medije i priopćenja te putem web stranice. Jedna od aktivnosti projekta je i upravljanje projektom i administracija od strane voditeljice projekta, projektnog tima te putem unutarnje i vanjske evaluacije.

S PRVE KONFERENCIJE ZA MEDIJE…

EUROPSKA UNIJA

Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.“