VRIJEDNOST PROJEKTA

kn111733641kroz 12 mjeseci
  • EU udio sufinanciranja u financiranju projekta: 85%

UČESNICI PROJEKTA U BROJKAMA

11 nastavnika

4 stručna suradnika

2 ravnatelja

voditeljica računovodstva

EDUKACIJE I AKTIVNOSTI U PROJEKTU

U edukacijama u sklopu projekta sudjeluje 34 nastavnika iz SŠ Krapina i SŠ Pregrada.

34 nastavnika

U projektnim aktivnostima sudjeluje 436 učenika iz SŠ Krapina i SŠ Pregrada.

436 učenika

RAZVIJAMO UKUPNO 9 NOVIH FAKULTATIVNIH KURIKULUMA

3 iz matematike

2 iz kemije

2 iz biologije

2 iz fizike

EUROPSKA UNIJA

Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.“