Ovdje ćete moći pronaći info brošuru te prezentacije svih novo razvijenih fakultativnih predmeta.

Plakat projekta Gimnazija 100+

PREUZIMANJE PLAKATA

Letak projekta Gimnazija 100+

PREUZIMANJE LETKA

EUROPSKA UNIJA

Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.“