Kemija – preuzimanje materijala.

Priručnik za učenike kemija 3. razred

PREUZIMANJE

Priručnik za učenike kemija 4. razred

PREUZIMANJE

Podsjetnici za učenike Kako učiti

PREUZIMANJE

Priručnik za nastavnike Kemija 3. razred

PREUZIMANJE

Didaktičko metodički podsjetnici kemija

PREUZIMANJE

Priručnik za nastavnike Kemija, 4. razred

PREUZIMANJE

Kemija – prezentacija
Kako učiti

PREUZIMANJE

EUROPSKA UNIJA

Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.“