OPĆI CILJ PROJEKTA

Osigurati uspješan nastavak obrazovanja i unaprijediti konkurentnost na tržištu učenika gimnazijskih programa Srednje škole Krapina i Srednje škole Pregrada unapređenjem ishoda učenja u području prirodoslovlja i matematike.

POSTIZANJE CILJA

Navedeni cilj će se postići unapređenjem sadržaja i osiguranjem učinkovitosti poučavanja gimnazijskih programa razvojem i modernizacijom fakultativnih kurikuluma, uvođenjem ključnih kompetencija i unapređenjem stručnih kompetencija nastavnog osoblja i ravnatelja, poštujući načelo participativnosti učenika i roditelja.

UNAPRJEĐIVANJE ISHODA UČENJA

U sklopu projekta Gimnazija 100+ želimo unaprijediti ishode učenja u području matematike i prirodoslovlja (kemije, biologije i fizike), omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija, osigurati veću uspješnost na ispitima državne mature i uspješan nastavak obrazovanja.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Aktivnosti projekta su razvijanje novih fakultativnih programa iz matematike, kemije, biologije i fizike, edukacija nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja za izradu kurikuluma i definiranje ishoda učenja, primjenu novih IKT i izradu digitalnih nastavnih materijala, primjenu suvremenih strategija učenja i poučavanja, posjet primjerima dobre prakse za modernizaciju gimnazijskih kurikuluma, izrada nastavnih materija za učenike i priručnika za nastavnike za fakultativne programe iz matematike, kemije, biologije i fizike, osigurati vidljivost projekta putem tiskanih i elektronskih informativnih sadržaja, konferencije za medije i priopćenja te putem web stranice. Jedna od aktivnosti projekta je i upravljanje projektom i administracija od strane voditeljice projekta, projektnog tima te putem unutarnje i vanjske evaluacije.

Fakultativni predmeti iz matematike

Matematika i ja, na ti

(1.-4. razred)

Cilj programa: ovladati osnovama matematičke statistike putem projektne nastave i suradničkog učenja uz naglasak na primijenjenoj matematici.

Matematika plus

(3.-4. razred jezične gimnazije)

Cilj programa: ponoviti, uvježbati i proširiti matematičke sadržaje nužne za uspjeh na ispitu državne mature i nastavak obrazovanja.

Fakultativni predmeti iz kemije

Kemija za uspješno studiranje

(3.-4. razred)

Cilj programa: ponoviti i proširiti znanja iz nastavnih sadržaja opće i fizikalne kemije (3. razred), o organskim tvarima (4. razred), sadržaja o metabolizmu i prehrani uz praktične radove i razvoj eksperimentalnih vještina.

Fakultativni predmeti iz biologije

Biologija u pokusima

(3.-4. razred)

Cilj programa: provođenjem pokusa prikazati i potvrditi kemijske procese, anatomsku građu i biokemijske zakonitosti živoga svijeta.

.

.

Fakultativni predmet iz fizike

Fizika za život i daljnje učenje

(3.-4. razred)

Cilj programa: produbiti sadržaje s redovne nastave fizike s naglaskom na mjerenja i vježbe.

S PRVE KONFERENCIJE ZA MEDIJE…

KORISNIK: SREDNJA ŠKOLA KRAPINA


Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6
49000 Krapina
Tel: +385 49 382 111 E-mail: ss-krapina@kr.t-com.hr

KONTAKT OSOBA ZA DODATNE INFORMACIJE


Kristina Božak
kristina.bozak@skole.hr

PARTNER: SREDNJA ŠKOLA PREGRADA


Stjepana Škreblina bb
49218 Pregrada
Tel: +385 49 382 150 E-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr

Recite nam svoje mišljenje!

Vaše mišljenje nam je važno…

Javite nam se putem obrasca na “Kontaktirajte nas”.

KONTAKTIRAJTE NAS

STRUKTURNI FONDOVI

OPERATIVNI PROGRAM LJUDSKI POTENCIJALI

EUROPSKA UNIJA

Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.“