Srednja škola Krapina, koja će 2017. obilježiti 110 godina rada gimnazije, dosad je iskoristila 2,9 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda kako bi provela vlastitu kurikularnu reformu. Nakon uspješno završenog projekta „Mijenjamo se“, škola upravo privodi kraju i projekt „Gimnazija 100+“  u partnerstvu sa Srednjom školom Pregrada. Projekt „Gimnazija 100+“ je ukupno vrijedan 1.117.336,41 kn, sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, počeo je s realizacijom 23. listopada 2015., a završit će 23. listopada 2016. Rezultati projekta predstavljeni su na  konferenciji za medije održanoj 19. listopada u Srednjoj školi Krapina, u nazočnosti zamjenice župana za društvene djelatnosti mr. sc. Jasne Petek, zamjenika gradonačelnika Dragutina Kozine, ravnatelja SŠ Krapina prof. Ivice Rozijana i ravnateljice SŠ Pregrada dr. sc. Vilmice Kapac.

Prema rečenom, u okviru projekta kreirano je ukupno 9 kurikuluma fakultativnih predmeta za gimnazijalce: tri iz matematike te po dva iz kemije, biologije i fizike. Već sami nazivi predmeta ukazuju na novi pristup poučavanju: „Matematika i ja, na ti“, „Matematika plus“, „Kemija za uspješno studiranje“,„Biologija u praktičnim radovima“ te „Fizika za život i daljnje učenje“. Kurikulume su izradile članovi projektnih timova – nastavnika Srednje škole Krapina i Srednje škole Pregrada te vanjskih stručnjaka. Za potrebe izvođenja predmeta nabavljena je i nova oprema.

Kako su napomenuli ravnatelji Rozijan i Kapac, partnerske škole ovim projektom omogućuju gimnazijalcima bolji uspjeh na maturi i uspješnije studiranje na fakultetima STEM područja (science, technology, engineering, mathematics). Upravo diplome s takvih fakulteta omogućuju sigurno i brže zapošljavanje.

Kako je napomenula mr. sc. Jasna Petek, projekt je usuglašen sa startegijom Krapinsko-zagorske županije o razvoju ljudskih potencijala. Prema riječima Dragutina Kozine, takvi se projekti nadograđuju na tradiciju dosadašnjeg obrazovnog sustava dajući mu kvalitetniju dimenziju. Samo od tradicijskih zasada, ma koliko kvalitetni bili, ne možemo napredovati bez stalne nadogradnje, dodao je.

 

Tijekom projekta stručne suradnice partnerskih škola održale su pedagoške radionice za učenike, a nastavnici su educirani o primjeni novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, o izradi kurikuluma te o suvremenim strategijama učenja i poučavanja. Također, na studijskom putovanju u sklopu projekta nastavnici i stručne suradnice upoznali su njemački i austrijski obrazovni sustav, pristup nastavi te odnos prema učenicima. Tom prigodom dogovorena je suradnju na budućim projektima.

 

grupna     projektni-tim      dsc_1307     dsc_1311dsc_1309     dsc_1313     dsc_1305