U ponedjeljak, 4. srpnja 2016., održali su se 2. i 3. sastanci projektnih timova iz matematike, biologije, fizike, kemije i projektnog tima. Najprije se održao kratak zajednički sastanak svih projektnih timova.

Voditeljica projekta je kroz zajednički sastanak sve članove projektnih timova još jednom podsjetila na njihove obaveze do rujna te ih podsjetila na rokove. Svima je predstavila vanjske konzultante na projektu iz matematike, kemije, biologije i fizike. Nakon kratkog predstavljanja projektni timovi su sastanke nastavili u specijaliziranim učionicama za pojedini predmet.

Na sastancima projektnih timova raspravljalo se o dosada izrađenim materijalima za pojedini fakultativni predmet koji se razvija u sklopu projekta Gimnazija 100+.

Projektni tim iz matematike (Renata Spiegl, Ivana Polanović, Jasminka MIkša i vanjska konzultantica Željka Milin Šipuš) razvija sljedeće fakultativne programe:

Matematika i ja, na ti – za 1., 2., 3. i 4. razred gimnazije (70 sati godišnje)

Matematika plus – za 3. razred gimnazije (70 sati godišnje)

Matematike plus – za 4. razred gimnazije (70 sati godišnje).

Projektni tim iz kemije (Bojana Barlović Tušek, Helena Gorički, Kristijan Ćaran i vanjska konzultantica Olgica Martinis) razvija sljedeće fakultativne programe:

Kemija za uspješno studiranje – za 3. razred gimnazije (35 sati)

Kemija za uspješno studiranje – za 4. razred gimnazije (35 sati).

Projektni tim iz biologije (Marija Vincelj, Helena Gorički, Neala Čuljat Tomašić i vanjski konzultant Mirko Ruščić) razvija sljedeće fakultativne programe:

Biologija u pokusima – za 3. razred gimnazije (35 sati)

Biologija u pokusima – za 4. razred gimnazije (35 sati).

Projektni tim iz fizike (Kristijan Kunštek, Bojan Podgajski, Ksenija Vuksan i vanjska konzultantica Ana Sušac) razvija sljedeće fakultativne programe:

Fizika za život i daljnje učenje – za 3. razred gimnazije (35 sati)

Fizika za život i daljnje učenje – za 4. razred gimnazije (35 sati).

 

Kratak zajednički sastanak                                          Tim iz matematike

20160704_142918_HDR     20160704_152344_HDR

Tim iz kemije                                                                  Tim iz biologije

20160623_173202_HDR     20160704_155008_HDR

Tim iz fizike

20160704_154258_HDR