U sklopu projekta Gimnazija 100+ koji se provodi u Srednjoj školi Krapina i Srednjoj školi Pregrada želimo unaprijediti ishode učenja u području matematike i prirodoslovlja, omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija, osigurati veću uspješnost na ispitima državne mature i uspješan nastavak obrazovanja. Jedna od aktivnosti u projektu je anketiranje učenika o strategijama učenja i poučavanja u nastavi matematike, kemije, biologije i fizike koje se odvijalo od 26. veljače od 4. ožujka 2016.

Stručne suradnice iz Srednje škole Krapina (Mirjana Laginja, Brankica Čavužić i Ksenija Rissi) i Srednje škole Pregrada (Ksenija Kovačević Poljak) s analizirale su odgovore učenika te izradile Izvještaj za potrebe projekta. Na temelju kvantitativne analize rezultata, može se zaključiti kako učenici žele da se suvremene strategije učenja i poučavanja koriste u većoj mjeri, nego što su trenutno zastupljeni u nastavi prirodne grupe predmeta.

Nastavnici matematike u prosjeku najviše koriste učenje putem rješavanja problema, metodu usmenog izlaganja, metodu razgovora, učenje vođenim otkrivanjem, individualni rad te pripremaju različite radne listiće i materijale za učenike. U nastavi kemije najzastupljenije je učenje putem rješavanja problema, metoda usmenog izlaganja, učenje otkrivanjem-korištenjem simulacije, metoda razgovora, demonstracija, učenje vođenim otkrivanjem, praktičan rad, individualan rad, grupni rad i rad u par.

U prosjeku, u nastavi biologije najzastupljenija je metoda usmenog izlaganja, učenje otkrivanjem – korištenjem simulacije, upotreba digitalnih nastavnih materijala poput prezentacija i slika, individualni rad i rad na tekstu. U nastavi fizike, u prosjeku je najzastupljenije učenje putem rješavanja problema, metoda usmenog izlaganja, učenje otkrivanjem – korištenjem simulacije te korištenje digitalnih nastavnih materijala poput prezentacija i slika

Uz preferirane suvremene strategije poučavanja, učenike se anketiralo i o njihovom načinu učenja pojedinog predmeta. Pokazalo se da učenici u prosjeku postižu najviše rezultate na subskali vizualnog stila učenja pa ne iznenađuje što bi voljeli da se u nastavi češće koriste digitalni nastavni materijali poput prezentacija, animacija i videa te slika. Međutim, ne treba zanemariti ni ostale stilove učenja te upravo zbog toga tijekom nastavnog procesa treba izmjenjivati različite strategije učenja i poučavanja.

Izvještaj strategije učenja